FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाले गरिराखेका कामहरु तपाईहरु लाई कस्तो लागिराखेको छ ?

अति राम्रो
26% (18 votes)
राम्रो
29% (20 votes)
ठिक ठिकै
24% (16 votes)
नराम्रो
21% (14 votes)
Total votes: 68

वडा पदाधिकारी

Select any filter and click on Apply to see results