FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाले गरिराखेका कामहरु तपाईहरु लाई कस्तो लागिराखेको छ ?

अति राम्रो
24% (20 votes)
राम्रो
29% (24 votes)
ठिक ठिकै
21% (17 votes)
नराम्रो
26% (21 votes)
Total votes: 82

वडा पदाधिकारी

Select any filter and click on Apply to see results