FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाले गरिराखेका कामहरु तपाईहरु लाई कस्तो लागिराखेको छ ?

अति राम्रो
28% (18 votes)
राम्रो
29% (19 votes)
ठिक ठिकै
22% (14 votes)
नराम्रो
22% (14 votes)
Total votes: 65

वडा पदाधिकारी

Select any filter and click on Apply to see results