FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐनको २०७५ ७५/७६ 12/03/2023 - 12:48 PDF icon २ आर्थिक ऐनको २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 12/03/2023 - 12:47 PDF icon १. विनियोजन ऐन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 12/03/2023 - 12:45 PDF icon 7 आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ ७४/७५ 12/03/2023 - 12:44 PDF icon 6 स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf, PDF icon 6 स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 12/03/2023 - 12:43 PDF icon 5 गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 12/03/2023 - 12:42 PDF icon 4 गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 12/03/2023 - 12:41 PDF icon 3 गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 12/03/2023 - 12:41 PDF icon 2 विनियोजन ऐन २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 12/03/2023 - 12:40 PDF icon 1 गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf

Pages