FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 12/03/2023 - 12:57 PDF icon 13 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९) (2).pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समत गठन २०७५ ७५/७६ 12/03/2023 - 12:56 PDF icon 12 स्थानीय तहको उपभोक्ता समत गठन.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 12/03/2023 - 12:55 PDF icon 11 न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
दोगडाकेदार गा. पा. शिक्षा ऐन २०७५ ७५/७६ 12/03/2023 - 12:54 PDF icon 10 दोगडाकेदार गा पा शिक्षा एन २०७५.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 12/03/2023 - 12:53 PDF icon 9 गाउँ_ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.2075.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/03/2023 - 12:53 PDF icon 8 घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075.pdf
कृषि ब्ययबस प्रबधन ऐन २०७५ ७५/७६ 12/03/2023 - 12:51 PDF icon 7 कृषि ब्ययबस प्रबधन येन.pdf
दोगदकेदार गाउँपलिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना ७५/७६ 12/03/2023 - 12:51 PDF icon 6 दोगदकेदार गौपलिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 12/03/2023 - 12:50 PDF icon 5 सहकारी ऐन 2075.pdf
गाउँ पालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७५/७६ 12/03/2023 - 12:49 PDF icon 4 गाउँ पालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf

Pages