FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाले गरिराखेका कामहरु तपाईहरु लाई कस्तो लागिराखेको छ ?

अति राम्रो
30% (18 votes)
राम्रो
30% (18 votes)
ठिक ठिकै
20% (12 votes)
नराम्रो
20% (12 votes)
Total votes: 60

वडा पदाधिकारी

Select any filter and click on Apply to see results